Meester Organisatie Strategie ondersteunt/adviseert organisaties (ondernemers, verenigingen, stichtingen en coöperaties) bij het verwezenlijken van hun business doelen.

Hier onder vallen:

 • Ondernemersplannen mogelijk in ontwikkelstappen startend met financiële analyse, bedrijfsverbeterplannen, exploitatie en liquiditeitsprognose
 • Aanscherpen business- en verdienmodel
 • Management begeleiding – strategische en operationele uitvoering gemaakte plannen en scherp houden ondernemer en organisatie
 • Verkoopklaar maken bedrijven
 • Commerciële slagkracht vergroten en contract onderhandeling
 • MBI/MBO
 • Aan- en verkoop van bedrijven of onderdelen hiervan
 • Financiering
icon-handen-schudden

Herkent u zich in 1 van de volgende situaties?

 • Ik ben druk bezig om de operationele zaken in goede banen te leiden en kom er niet aan toe om zaken binnen mijn bedrijf goed aan te pakken of te verbeteren.
 • De leveringen aan klanten laat soms te wensen over er moet eens structureel naar gekeken worden, ook om ontevredenheid te voorkomen.
 • Ik heb mij al een tijd voor genomen om zaken in mijn bedrijf te verbeteren, maar het lukt steeds niet.
 • Mijn bedrijf en omzet groeit aanzienlijk, ik kan geen aandacht besteden welke investeringen ik nu echt moet gaan doen er wanneer om de groei te beheersen en goed te managen voor de toekomst
 • Ik maak een goede omzet en winst, maar moet zaken laten liggen die mogelijk tot nog veel betere resultaten zouden kunnen leiden.
 • Mijn bedrijf zou een professionaliseringslag moeten maken en ook duurzamer moeten worden. Mijn klanten worden kritischer en verwachten dat van mij.

Oplossing

Juist in deze situaties is het goed om Meester Organisatie Strategie in te schakelen. Er wordt een vooronderzoek gestart of direct een bedrijfsverbeterplan.

Een vooronderzoek helpt om het probleem duidelijk te krijgen en geeft een werkbaar advies om dit op te lossen. Een vooronderzoek neemt 8 uur in beslag tenzij van tevoren anders wordt aangegeven.

Een bedrijfsverbeterplan start met de doorlichting van uw bedrijf voor de aspecten management, organisatie, financiën en commercie en op basis hiervan worden effectieve verbeter voorstellen gedaan en levert een actieplan om die verbeteringen realistisch te implementeren. Voor dit plan staat 16 uur.

de-route-naar-succes
de-route-naar-succes_het-plan
de-route-naar-_de-realiteit

Herkent u zich in 1 van de volgende situaties?

 • Ik ben mijn bedrijf jaren terug begonnen, maar ik heb niet op de rit waar ik naartoe wil werken.
 • Ik heb moeite om keuzes te maken als het om investeringen gaat. Waarin zou ik nu moeten investeren en wanneer dan in de andere zaken die nodig zijn?
 • Mijn verdienmodel is niet op orde, heb wel enig gevoel voor de marges maar wil hier graag in kunnen sturen.
 • Ik wil mijn bedrijf verkoop klaar maken maar weet niet goed wat ik dan moet oppakken of hoe ik dit moet oppakken.
 • Ik heb financiering nodig en ik heb hulp nodig om dit goed te onderbouwen.

Oplossing

Ook in deze situaties is het goed om Meester Organisatie Strategie in te schakelen. Op basis van de inventarisatie van de wensen in een vooronderzoek wordt een businessplan of onderdelen daarvan samen met u gemaakt zodat u met meer rust en zekerheid kan ondernemen.  Dit is ook een goede basis om een gefundeerde financieringsaanvraag te doen. Bij de check of uitvoering van het plan kan Meester Organisatie Strategie u ook bijstaan om ook daadwerkelijk de resultaten te behalen!

Meester Organisatie Strategie ondersteunt/adviseert organisaties bij het verwezenlijken van hun business doelen. Weten wat voor u de beste opties zijn?

Copyright © Meester Organisatie Strategie - All rights reserved - Realisatie: Sterk in MEDIA